Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

badgirl
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viafairyland fairyland
badgirl

'Ja się nie będę nigdy kobiecie tłumaczył, bo sam tego od niej nie żądam. Gdy wróci narąbana w środku nocy to co? Bierzesz ją, kładziesz do łóżka, ściągasz z niej ubranie. Nie pytasz: "gdzie byłaś?" Ale: "bawiłaś się dobrze"? Bo po co ja będę się pytał co robiła, kurde? Musi być totalne zaufanie. I tu chyba dopiero zaczyna się miłość. Totalne zaufanie, że to Ciebie spotkałem i dla Ciebie chcę walczyć .'

Reposted fromneverragain neverragain viaweruskowa weruskowa
badgirl
Są momenty w których przytulamy kogoś tak mocno, jakbyśmy chcieli przez niego przeniknąć. Doświadczyć czegoś większego, stać się częścią tej osoby, połączyć się.
— tumblr
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viamauak mauak
badgirl
badgirl
3216 adf0 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viaankaottak94 ankaottak94

June 23 2015

badgirl
8900 8be2
badgirl
9215 17ca
Reposted fromyochimu yochimu viakonwalia konwalia
badgirl
1650 9191
Reposted frombjureczko bjureczko viatransfuzja- transfuzja-
badgirl
8906 d958
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
badgirl
Jeżeli jestem księżniczką to z mieczem w ręku i ruszam boju,  a nie siedzę w wieży i jestem zależna od jakiegoś pacana w rajtuzach.
Reposted fromsewinglover sewinglover
badgirl

Przecież mnie znasz - mam swoje nerwy, pękam jak struna.

— Miuosh
Reposted fromhasz hasz viasewinglover sewinglover
badgirl
"Jeśli facetowi zależy to nie będziesz potrzebowała czytania między wierszami, bo okaże Ci to. A jeśli mu nie zależy, to choćbyś podała samą siebie na złotej tacy i tak pozostaniesz koleżanką do łóżka."

AMEN.
— Pokolenie Ikea
Reposted frommissbrodka missbrodka viaSmerfMaruda SmerfMaruda
badgirl
Zrób mi tę przyjemność: uwielbiaj mnie mimo wszystko.
— Antoine de Saint-Exupéry "Mały książę"

June 21 2015

badgirl
4338 0064
Reposted fromryfik ryfik viawildness wildness
badgirl
2194 d2ec
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viawildness wildness
badgirl
4185 726e 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaohshit ohshit

June 20 2015

badgirl
2228 0239 500
i że Cię nie puszczę aż do śmierci <3
Reposted fromEffat Effat viapingwineq pingwineq

June 19 2015

badgirl
3996 deb0
Reposted fromtimetolove timetolove viakonwalia konwalia
badgirl
 Jeżeli zwykłe 'cześć' może przerodzić się w rozmowę, rozmowa w dotyk, dotyk w pocałunek, a pocałunek w seks, to czy mogę powiedzieć Ci 'cześć'? 
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viahysterie hysterie

June 18 2015

badgirl

W związku trzeba iść na kompromisy, ale w miłości nigdy. Albo robisz to na sto procent, albo nie rób wcale. I nawet, jeśli długo już czekasz, pamiętaj – na najlepsze zawsze trzeba poczekać. Byle co może wziąć każdy. A Ty musisz wierzyć, że zasługujesz na więcej.

— wyrwanezkontekstu.pl
Reposted frompingwineq pingwineq viasilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl